Historie

Historie


Op 15 december 1936 is muziekvereniging Uit Vriendschap opgericht. De naam van Uit Vriendschap is ontstaan doordat een aantal leden van muziekvereniging Orpheus een nieuw korps op wilden richten. De heer Van de Berg werd dirigent. Het Vrijzinnig Gebouw in Opende was toen al het vaste repetitielokaal van de vereniging.

In 1990 werd de heer Oebele Boelens uit Drachtster Compagnie de nieuwe dirigent van de vereniging. Gaandeweg ontwikkelde Uit Vriendschap zich als een vereniging voor ervaren muzikanten. De jeugd koos voor Crescendo, de succesvolle fietsende showband. Verschillende oud-leden van andere verenigingen die graag een ‘tandje terug’ wilden, kozen voor Uit Vriendschap.

Met de jaren liep het ledenaantal echter terug. Een aantal leden overleed, anderen moesten stoppen om gezondheidsredenen. Er was onvoldoende nieuwe aanwas om dit op te vangen. Dorpskapel Sebaldeburen kampte met hetzelfde probleem. De verenigingen vonden elkaar en begonnen met een samenwerking. Boelens werd de dirigent van de nieuwe samengevoegde vereniging, die de naam Uit Vriendschap bleef dragen. In 2014 werd de fusie geformaliseerd bij de vereniging. 2014 zou het jaar van de grote veranderingen worden.Uit Vriendschap (1999).
Dhr Boelens is de persoon helemaal links op de middelste rij.
ui-vriendschap-1999-web2

Dorpskapel Sebaldeburen.
groepsfoto Uit Vriendschap

Een andere koers


De heer Boelens was eind 2013 namelijk gestopt als dirigent van de vereniging. Hij was de 80 gepasseerd, het was mooi geweest. Tijdens het najaarsconcert werd er feestelijk afscheid genomen.

Een periode van 23 jaar kwam ten einde. Een periode waarin de heer Boelens zich ten volle had ingezet voor Uit Vriendschap. De heer Boelens deed meer dan alleen de repetities en optredens leiden. Hij was altijd bereid om een arrangementje te maken als muziek van een bepaald lied niet voor handen was, of als toonzetting veranderd moest worden.

De vereniging was op een punt gekomen dat er echt iets moest gebeuren. Het ledenaantal was nog verder teruggelopen. Er waren nog slechts 18 muzikanten over. Besloten werd om een andere koers te gaan varen: meer populaire muziek, meer afwisseling, minder marsen. Een dirigent die in dit profiel paste werd gezocht én gevonden in de persoon van Nathan Baan uit Skûlenboarch (Eastermar). Al snel kwamen er een paar nieuwe leden. Ze maakten nog een aantal muzikanten enthousiast en zo kwam de groei weer in de vereniging.

In de loop van 2015 werd bekend dat Nathan Baan zou emigreren. De zoektocht naar een nieuwe dirigent ging opnieuw van start. Gelukkig werd een vakkundige opvolger gevonden: Hans Toebes uit Briltil. Onder de leiding van Hans Toebes groeide het aantal leden verder en maakte Uit Vriendschap een grote muzikale ontwikkeling door. In augustus 2021 is Hans Toebes opgevolgd door Wilma Nabring-Hooijsma.